เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ อะไรทำให้มหาวิทยาลัยเป็น ‘มหาวิทยาลัยระดับโลก’

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ อะไรทำให้มหาวิทยาลัยเป็น 'มหาวิทยาลัยระดับโลก'

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2539 OECD ได้ส่งเสริมการปรับหลักสูตรให้เป็นสากลสำหรับการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพและทางสังคมในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทั่วโลก สิบปีต่อมา ยูเนสโกประกาศว่าความดีต่อสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจสำคัญของจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21สมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติยืนยันความจำเป็นในการปรับปรุงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษมหาวิทยาลัยในฐานะพลเมืองระดับชาติและระดับโลก 

เลขาธิการสหประชาชาติระบุในปี 2555 

ว่าการศึกษาต้องมีบทบาทสำคัญอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้คนให้หล่อหลอมสังคมที่ยุติธรรม สงบสุข และอดทนมากขึ้น

จากแนวโน้มสู่การศึกษาการเป็นพลเมืองโลก ในปัจจุบันจึงมีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีมากมายทั่วโลก รวมถึงสภาการศึกษาพลเมืองโลกในอินเดีย โครงการริเริ่มของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในออสเตรเลีย รายงานDeveloping the Global Dimension in the School Curriculumซึ่งจัดพิมพ์โดย Department for Education and Skills in England; เครือข่ายเปิดใช้งานสำหรับคนหนุ่มสาวในแอฟริกาใต้ และ Peace First ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบีย

ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องถามว่าการเป็นสากลหรือระดับนานาชาติมีความหมายอย่างไรในแง่ของหลักสูตร

ในแง่หนึ่ง การเป็นสากลหมายถึงความสามารถในการรวมมิติความหลากหลายทางภาษาและนานาชาติเข้ากับหลักสูตรตลอดจนกระบวนการสอนและการเรียนรู้ และบริการสนับสนุน

ในทางกลับกัน การเป็นสากลในแง่ของหลักสูตรเป็นความทะเยอทะยานที่กว้างขึ้น เนื่องจากควรช่วยให้นักเรียนได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นและสงบสุขมากขึ้นผ่านความเข้าใจและความเคารพระหว่างวัฒนธรรม และ เพื่อให้พวกเขาสามารถคิดว่าโลกเป็นเพียงชาติเดียวมากกว่าหลายประเทศ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทั่วโลกประกาศต่อสาธารณชนว่าพวกเขาเป็นสากลมหาวิทยาลัย

และอ้างว่าบางส่วนให้การศึกษาแก่นักเรียนในการเป็นพลเมืองโลกหรือให้ความรู้แก่พลเมืองโลก การอ้างสิทธิ์นี้ควรค่าแก่การตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขัดแย้งกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังทำอยู่จริง

คำถามสำคัญ

ฉันเสนอคำถามสำคัญสองชุดที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่ามหาวิทยาลัย ‘ระดับโลก’ คืออะไร

คำถามชุดแรกเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องสัญชาติของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น ‘การเป็นพลเมือง’ ของมหาวิทยาลัยมีความสำคัญหรือไม่? หากมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นจากสังคมใดสังคมหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะให้การศึกษาแก่พลเมืองหรือพลเมืองกำลังให้การศึกษาแก่มหาวิทยาลัยหรือไม่?

เหตุใดหน่วยงานเช่นมหาวิทยาลัยจึงต้องการสัญชาติ? มหาวิทยาลัยแสวงหาอะไรจากการมีสัญชาติ? มหาวิทยาลัยจะได้รับสัญชาติได้อย่างไร? อะไรคืออุปสรรคและผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีสัญชาติเฉพาะ? สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง