เว็บสล็อตออนไลน์ การดำเนินการที่จำเป็นเพื่อสนับสนุน HE เป็นสินค้าร่วมกัน

เว็บสล็อตออนไลน์ การดำเนินการที่จำเป็นเพื่อสนับสนุน HE เป็นสินค้าร่วมกัน

เว็บสล็อตออนไลน์ ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก จากปี 2000 ถึง 2010 การลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านคนเป็น 214 ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและประชากรโลกโดยเฉลี่ย เงินทุนสาธารณะสำหรับการขยายตัวจึงอยู่ภายใต้ความกดดัน โดยต้นทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปมากขึ้นสำหรับครอบครัวและนักเรียนจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษาเอกชนก็เพิ่มขึ้นเร็วกว่าจำนวนนักศึกษาในภาครัฐเช่นกัน 

ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณหนึ่งในสามลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ภายในบริบทนี้ การอภิปรายว่าใครควรจ่ายเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องที่มีชีวิตชีวามาก มันเกี่ยวข้องกับประเด็นว่าใครได้ประโยชน์จากการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นผลงานของรัฐหรือของเอกชน

ความไม่ชัดเจนของขอบเขต

เมื่อพิจารณาการโต้วาทีว่าอะไรเป็นสาธารณะและอะไรเป็นส่วนตัวในการศึกษาระดับอุดมศึกษา เราต้องยอมรับการเบลอขอบเขตระหว่างทั้งสอง อันที่จริงในการศึกษาระดับอุดมศึกษาสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับแง่มุมที่หลากหลาย เช่น ความเกี่ยวข้องในการบริหารและความเป็นเจ้าของ เงินทุน และแน่นอน จุดประสงค์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นของภาครัฐได้รับทุนจากเอกชนเพิ่มมากขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนอาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐ เช่น เมื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนนักศึกษาของภาครัฐได้ เช่นเดียวกับในหลายประเทศ

นอกจากนี้ เครื่องมือในการกำกับดูแลภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษายังได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทาง ‘การจัดการสาธารณะรูปแบบใหม่’ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การใช้เครื่องมือทางการตลาด (เช่น การระดมทุนเพื่อประสิทธิภาพ กระบวนการประมูลที่แข่งขันได้ ฯลฯ) ในการควบคุมภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้กลายเป็นลักษณะทั่วไปของธรรมาภิบาลทั่วโลก

ใครได้ประโยชน์ก็จ่ายไป

แน่นอนว่าการถกเถียงกันเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่าเป็นสินค้าของรัฐหรือของเอกชนนั้นเป็นประเด็นว่าใครควรเป็นผู้จ่าย หากเรายอมรับหลักการที่ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรจ่ายสำหรับสิ่งนั้นด้วย เราต้องสร้างผลประโยชน์

วาระการศึกษา 2030 ชี้นำ UNESCO ในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) สี่สู่การศึกษาที่มีคุณภาพสูงที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน หมายถึงประโยชน์สาธารณะมากมายที่จำเป็นต่อการสนับสนุน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้นจึงกล่าวถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่าเป็นสินค้าสาธารณะระดับโลก

“นอกจากการถ่ายทอดทักษะในการทำงานแล้ว การศึกษาระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างและเผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม นิเวศวิทยา และเศรษฐกิจ การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสำคัญต่อการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำในอนาคต” Framework for Action กล่าว

“ด้วยหน้าที่การวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทพื้นฐานในการสร้างความรู้และเป็นรากฐานในการพัฒนาความสามารถเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้สามารถหาแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาระดับท้องถิ่นและระดับโลกในทุกด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืน” สล็อตออนไลน์